ENGELLİ ANNESİNE ERKEN EMEKLİLİK

Ana Sayfa » EKONOMİ » ENGELLİ ANNESİNE ERKEN EMEKLİLİK
Paylaş
Tarih : 24 Ağustos 2013 - 13:51

anne

Bakıma mutaç çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı verildi. 5510 Sayılı Kanunda özürlü çocuğu olan anneler ile ilgili yapılan düzenleme şöyle:

5510 Sayılı Yasadan önce özürlü çocuğu olan anneler lehine herhangi bir düzenleme bulunmaz iken 5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile bahsi geçen anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir”

HER ENGELLİ MALÜL SAYIR MI?

Özürlülük ve malüllüğün farklı tanımları vardır. Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğin 4.maddesinin içeriğinde Özürlü: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır .

Malul kavramı ise 5510 sayılı kanunun 25.maddesinin içeriğinde “Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. Denilmektedir.

Bu iki tanım ışığında her özürlünün malul sayılamayacağı açıktır. Özürlü çocuğu olan sigortalı kadının çocuğu için yukarıda belirtilen başka birinin bakımına muhtaç malul raporu alması gerekmektedir.

NASIL YARARLANILACAK ?

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) , (c) bentleri kapsamında sayılan kadın sigortalılar (isteğe bağlı sigortalılar dahil) ile 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Yasalara tabi çalışırken 5510 Sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ,(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren kadın sigortalılar faydalanabileceklerdir.

Özürlü çocuğu olan her kadın sigortalı bu maddeden yararlanması mümkün müdür ?

Kanunun ilgili fıkrasından da anlaşılacağı üzere başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar bu maddeden yararlanabilecektir.Başkasının bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar alacakları rapora göre malüliyet tarihinden sonraki hizmetler için madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak her halükarda maluliyet tarihi ne olursa olsun bu tarih 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihi öncesine gitmeyecektir. Örneğin 2000 yılından itibaren çalışmakta olan sigortalı kadının 2006 yılında malül olduğunda dair Kurum Sağlık Kurulu raporuna istinaden 01.10.2008 tarihinden sonraki hizmetleri için ilgili madde hükümlerinden faydalanacaktır. Başkasının bakımına muhtaç derecede malül olan çocuğun velayetinin de kadın sigortalıda olması gereklidir.

Sigortalılık süresine ilave edilecek hizmet nasıl hesaplanır ve hesaplamada dikkate alınmayacak hizmetler var mıdır ?

Başkasının bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan sigortalılara prim ödeme gün sayılarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayısına eklenir . Örneğin mezkur sigortalılara 360 günlük çalışması sonucunda 90 gün daha ekleme yapılarak prim ödeme gün sayısı 450 olarak kabul edilir ve sigortalının emeklilik yaş hadlerinden de 90 gün indirilir. 5510 Sayılı Yasada belirtilen fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süreleri için ilave hizmet verilmeyecektir. Ayrıca birden fazla başkasının bakımına muhtaç derecede çocuğu bulunanlara tek bir çocuk için ilave hizmet verilebilecektir.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

ALANYAOTEL1

BENZER HABERLER

“EMEKLİLİK ENGELİ” TORBADAN ÇIKTI!
“EMEKLİLİK ENGELİ” TORBADAN ÇIKTI!

!2 milyon engelliye emeklilik yolu oçıldı. Meclis’te Kabul edilen yeni yasa engellilerin yüzününü güldürdü. Yasaya göre pirim günü eksik olanlar çalışmadıkları süreyi borçlanarak emekli olabilecek.  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=149072 İşte engellinin yüzünü güldüren Torba Yasa:

SİLİKOZİS HASTASINA MALULEN EMEKLİLİK
SİLİKOZİS HASTASINA MALULEN EMEKLİLİK

Herkesin merakla beklediği TORBA YASA Meclis’ten geçti. Sonunda yllarca mağdur olan Silikozis hastalarını sevindirecek yasa çıktı. Yasaya göre, Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak. Bu kişilerin, yasanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor. Kişinin meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde, SGK Sağlık Kurulunca karar verilecek. Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılabilecek. Bu şekilde aylık alanların çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecek.

LAMİRA “SINIR”LARI AŞTI
LAMİRA “SINIR”LARI AŞTI

LAMİRA “SINIR”LARI AŞTI Engellilerin sosyal yaşama katılımı için sayısız araç, gereç ve aparatlar üreten Lamira çok sayıda yeniliğe imza attı. Şimdi yeni ürünü R/KG yarı otamatik rampasıyla “dünya pazarında ben de varım” diyen Lamira Life başarılarıyla sınırları aştı. YENİ ÜRÜN GÖZDE.. İstanbul İkitellideki fabrikasında engellilerin engellieri aşıp sokakla tanıştırmak için teknolojik destekle yeni ürünlerini hizmete sunuyor. Öyle ki, araç arkasına monte edilen tekerlekli sandalye rampaları engellilere bir çok kolaylık sağlıyor. Lamiranın ürettiği bu ürün ABD’li firmaların dikkatini çekmiş bile… DÜNYAYI RAMPAYA ÇEKTİ! Lamiranın sahibi Sertel Şen, genç dinamik fikirleriyle ABD’li en büyük bir firmasıyla marketing alanında anlaşma yapmış bile. Yapılan bu anlaşmayla Lamira’nın ürettiği engelli rampalarını bu firma dünyaya dağıtacak. Daha geniş bilgi almak isteyenler http://www.lamira-easylife.com adresinden öğrenebilir. İşte yeni ürünü:   Easy Life Model R/KG Yarı-Otomatik Katlanır / Araç Zeminine Sabit Rampa RK/G model rampalar, araç içerisine erişebilirlik açısından liftlere göre daha ekonomik bir çözüm sunarlar. Uygulama yapılacak aracın arka kapı giriş yerden yüksekliği ile kapı yüksekliği ölçülerine bağlı olarak farklı ebatlarda ürün kullanılması mümkündür. RK/G rampa modelleri, engelli araçlarının yanısıra lojistik firmalarının kullanımı için de idealdir. Aluminyum konstrüksiyon, paslanmaz Yüksek yük taşıma kapasitesi: 250 kg (*) Araç zeminine çok kısa sürede ve kolayca monte edilir Uzun süre kullanılmayacağı veya araç üzerinde bulunmasının istenmediği durumlarda rampa kısmı birkaç saniye içerisinde kolaylıkla demonte edilerek araçtan ayrılabilir 35 kg ağırlık (rampa boyutlarına bağlıdır) Hidrolik aksam içermez, akıtmaz, sızdırmaz, kullanım sırasında bakım gerektirmez Yükü dengeleyici piston sayesinde sadece tek bir kullanıcı tarafından fazla güç gerektirmeden, kolaylıkla açılır ve kapatılır Islansa bile kaymaz özellikte genişletilmiş metal zemin kaplaması Kapalı durumda iken kilitleme mekanizması Sürüş sırasında sarsıntı/ses yapmaz Sürücü ve yolcular için arka görüşü engellemez Güvenlik için rampa kenarları 50 mm yükseltilmiştir Rampa kenar yüzeylerinde ışıkta parlayan kırmızı/beyaz bantlar Kullanılabilir rampa uzunluğu: 1.800-2.200 mm (rampa modeline bağlıdır) Haber: engelliyorum.com

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz